Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 27. června 2015 - skladba Vlak už houká

Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 27. června 2015 - skladba Zakutálené mince

Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 27. června 2015 - skladba Whisky před snídaní

Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 27. června 2015 - skladba Louisiana

Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 27. června 2015 - skladba Zelená, modrá tráva