Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 25. června 2011 - skladba Za oceán

Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 25. června 2011 - skladba O Vánocích

Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 25. června 2011 - skladba Konečná

Kamilkadze - festival Kosohorský bodlák - 25. června 2011 - skladby Bárka + Goliáš