Kamilkadze - Restaurace Na Dědině - září 2011 - skladba Konečná - zpracoval Ivo Čáslavský